TAOASIS/Baldini

Baldini - Esencja do sauny Blue Mountain BIO|demeter
Z miętą pieprzową, sosną górską (kosodrzewiną) i golterią (wintergreen). Esencja saunowa Demeter wykonana w 100% z naturalnych, czystych olejków eterycznych i alkoholu Demeter w praktycznej butelce z dozownikiem. Baldini Blue Mountain oczyszcza głowę, ma zbawienny wpływ na organizm i pomaga w głębokim oddychaniu.
Wskazówka dotycząca stosowania: W zależności od wielkości sauny i pożądanej intensywności, ½-1 nakrętka.

Uwaga: Ponieważ sprzedajemy produkty naturalne, dostępność surowców podlega naturalnym wahaniom. Jeśli z powodu incydentów, na które nie można wpłynąć, można wyprodukować tylko ograniczoną ilość oleju Demeter i ta ilość zostanie sprzedana przed następnymi zbiorami, w tych rzadkich przypadkach dostarczymy produkt w jakości ekologicznej jako zamiennik.

Informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: Wysoce łatwopalna ciecz i para. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy przygotować pojemnik lub etykietę. Trzymać z dala od dzieci. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie pal. Unikać uwolnienia do środowiska. Noszenie rękawic ochronnych. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usuń wszelkie istniejące soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Zawartość / pojemnik usuwać do zatwierdzonej firmy utylizacyjnej lub do komunalnego punktu zbiórki. Zawiera eukaliptol, alfa-pinen, beta-pinen, octan linalylu, linalol, limonen, 3-karen i (-) - menton.

Baldini - Esencja do sauny Blue Mountain BIO|demeter

Dostępność
Dostępny
Cena dostępna po zalogowaniu.