Jakość

Kontrola jest najwyższą formą zaufania!

Przeważająca część naszych olejów bazowych pochodzi z upraw kontrolowanych biologicznie i spełnia surowe wytyczne stawianymi kosmetykom naturalnym. Pracujemy w oparciu o ISO 9001:2000, a nasze lecznicze oleje miętowy i eukaliptusowy poddajemy się dodatkowo testom, jakim poddawane są leki.  
Przeważająca część naszych olejów bazowych pochodzi z upraw kontrolowanych biologicznie i spełnia surowe wytyczne stawianymi kosmetykom naturalnym. Pracujemy w oparciu o ISO 9001:2000, a nasze lecznicze oleje miętowy i eukaliptusowy poddajemy się dodatkowo testom, jakim poddawane są leki.

TAOASIS ­ najwyższą jakość widać już na etykiecie:

Standardy TAOASIS – Najlepsza jakość 100% natury

Bio zgodnie z rozporządzeniem ekologicznym WE

Bio zgodnie z rozporządzeniem ekologicznym WE

W roku 2001 powołano do życia państwową pieczęć produktów BIO, dzięki tej pieczęci produkty ekologiczne są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. Ową pieczęcią BIO mogą zostać oznakowane produkty i artykuły spożywcze, które zostały wyprodukowane i skontrolowane zgodnie z przepisami prawnymi WE dotyczącymi ekologicznej uprawy. Obowiązujące w całej UE przepisy prawne gwarantują jednolite standardy dla ekologicznej uprawy. Pieczęć BIO oznacz ekologiczną produkcję i prawidłową hodowlę zwierząt.

BDIH

BDIH

BDIH reprezentuje interesy producentów i dystrybutorów kosmetyków naturalnych, suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych, leków bez recepty oraz wyrobów medycznych. Koncentruje się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Główne zadania BDIH jest promowanie konkurencyjności swoich członków poprzez dostarczanie informacji.

Demeter

Demeter

Istniejące od 1924 niemieckie stowarzyszenie Demeter jest jedną z najbardziej restrykcyjnych jednostek certyfikujących – sygnuje swym logiem jedynie w pełni naturalne produkty. Demeter jest znakiem firmowym dla produktów pochodzących z upraw biologiczno­ dynamicznych. Związek Demeter dokładnie sprawdza czy dyrektywy z dużą konsekwencją przez nich wypracowane i nałożone na producentów są w całym okresie produkcji (od uprawy, aż do przerobu składników) przestrzegane. Demeter wymaga rezygnacji z syntetycznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin oraz sztucznych dodatków w przetwórstwie, celowego wspomagania procesów życiowych w ziemi i w pożywieniu. Rolnicy Demeter są aktywnymi organizatorami wartościowej przyszłości. Gwarantują oni żywność z charakterem, której typowy smak stanie się intensywny i zdrowy. Produkty Demeter zostaną tylko wówczas dopuszczone do obiegu, jeżeli są naprawdę wartościowe.

GLC certified, ISO 9001

GLC certified, ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania zgodna z normą DIN EN ISO 9001: 2000 potwierdza, że pracujemy ze zrównoważeniem jakości i efektywności. Norma ISO 9001: 2000 zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i procesowego podejścia. Ogólnym celem jest osiągnięcie satysfakcji klienta poprzez konsekwentne zarządzanie produktami i oferowanie kompleksowych usług.

GMP farmaceutyczny

GMP farmaceutyczny

międzynarodowy standard GMP (Good Manufacturing Practice) obejmuje cały szereg wymogów, które powinno spełniać przedsiębiorstwo produkcyjne. Standard GMP dla przedsiębiorstw farmaceutycznych określa parametry każdego etapu produkcji w szczególności jakość składników aktywnych i substancje pomocnicze stosowane w procesie produkcyjnym oraz metody kontroli w zakresie badań i rozwoju produktów farmaceutycznych, które mają zostać określone, zdefiniowane i oceniane na wartość zdrowotną i skuteczność kliniczną. W ten sposób każdy produkt leczniczy jest konsekwentny w jego właściwości lub jego jakości z zatwierdzonym modelem, łącznie z testowaniem każdej partii produktów.

NATRUE

NATRUE

Natrue została założona w 2007 roku i jest międzynarodową organizacją non­profit z siedzibą w Brukseli na rzecz promocji i ochrony naturalnych kosmetyków na całym świecie. Natrue etykieta pozwala konsumentom zidentyfikować autentyczne kosmetyki naturalne. Jest ona oparta na surowych kryteriach, które są publikowane na stronie internetowej (NaTrue www.natrue.org).

Vegan

Vegan

Wegański kwiat jest dobrze znanym symbolem życia Vegan. Znak ten jest przyznawany przez organizację Vegan Society zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii w 1944 roku. Produkty posiadające ten znak są odpowiednie dla wegan, wegetarian oraz osób z nietolerancją laktozy. Certyfikat Vegan Society daje gwarancję, że produkty, które go posiadają spełniają szereg standardów wyznaczonych przez filozofię weganizmu, czyli nie zawierają składników zwierzęcych, nie są testowane na zwierzętach oraz są wolne od składników roślinnych pochodzących z genetycznie modyfikowanych upraw (GMO). Dotyczy to zarówno samego produktu jak i wszystkich składników użytych do jego produkcji.

Greenpeace Energy

Greenpeace Energy

Greenpeace Energy oferuje wyłącznie energię elektryczną z czystych elektrowni ­ bez węgla i energii jądrowej. Tak więc odbiorcy wnoszą istotny wkład w ochronę klimatu i zdecydowanego podwyższenia bilansu CO2. Ponadto pomagają oszczędzać cenne surowce i przeciwdziałają niebezpiecznym odpadom nuklearnym.

RECS – Renewable Energy Certificate System

RECS – Renewable Energy Certificate System

Jako pierwszy niemiecki dostawca usług internetowych 1und1 pobiera od 2007 elektryczność tylko ze źródeł odnawialnych oraz TAOASIS. Dzięki temu wszystkie strony internetowe TAOASIS były i będą zasilane już od 1 dnia "zieloną energią". Celem Renewable Energy Certificate System (RECS ­ systemu certyfikatów energii odnawialnej) jest ogólnoeuropejska promocja odnawialnych źródeł energii.

TAOASIS Bio

TAOASIS Bio

Wszystkie substancje zapachowe składają się ze w 100% czystych naturalnych olejków eterycznych i mają zawartość ekologiczną wynoszącą co najmniej 80%. Esencje z kontrolowanych upraw biologicznych są oznaczone pieczęcią BIO od TAOASIS.

Cosmos Organic

Cosmos Organic

Aby dać konsumentom na poziomie międzynarodowym przewodnik, The BDIH pracuje razem z pięcioma innymi organizacjami naturalnych kosmetyków z Francji, Włoch, Belgii i Wielkiej Brytanii w sprawie ujednolicenie różnych krajowych standardów. Rezultatem tego działania jest europejski standard Kosmos, mający na celu ustanowienie jednolitych norm w celu zapewnienia porównywalności. Jednak etykiety krajowe nadal istnieją, dzięki czemu konsumenci mogą kierować się dzięki znanemu logo.

EU Organic

EU Organic

Żywność z pieczęcią BIO należy do produktów o najwyższym, zabezpieczonym przepisami prawnymi dotyczącymi żywności, standardzie. Produkt kwalifikuje się do uzyskania pieczęci BIO jeżeli co najmniej 95% składników pochodzi z produkcji ekologicznej.

B.A.U.M.

B.A.U.M.

Pod skrótem B.A.U.M. łączy Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (Niemieckie stowarzyszenie zarządzania z poszanowaniem środowiska stowarzyszenie zarejestrowane) łączy od 1984 w sposób odnoszący sukcesy i przyszłościowy kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, czyli zasady zrównoważonego rozwoju. Dziś B.A.U.M., dzięki swoim ponad 500 członkom, jest największą siecią korporacyjną dla zrównoważonej działalności gospodarczej w Europie. Oprócz wielu znanych firm, także organizacje i instytucje są członkami wspierającymi i przestrzegającymi kodeksu etycznego B.A.U.M. dotyczącego proekologicznego zarządzania.

Go green

Go green

Ochrona klimatu jest dla Deutsche Post DHL korporacyjnym zobowiązaniem i wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. Programem "GoGreen" obejmującym w całym koncernie, Deutsche Post ustanowiła sobie wymierny cel ochrony klimatu. Podczas wysyłki listów powstaje emisja CO2. Dzięki GoGreen emisje te mogą zostać zneutralizowane. Wyrównanie jest oparte na uznanych międzynarodowo projektach ochrony klimatu.

Verbraucher Initiative e.V.

Verbraucher Initiative e.V.

Verbraucher Initiative e.V. (inicjatywa Konsumenta stowarzyszenie zarejestrowane) jest stowarzyszeniem federalnym założonym w 1985 r. przez krytycznych konsumentów i konsumentki, swoją siedzibę ma w Berlinie i Bonn. Celem stowarzyszenia jest konsumencka ochrona ekologii, zdrowia i ochrony konsumentów.

ClimatePartner

ClimatePartner

ClimatePartner pomaga firmom aktywnie chronić klimat i umożliwić swoim klientom jego ochronę. ClimatePartner wspiera w sposób wyraźny neutralność klimatu i jest udokumentowany certyfikatami, etykietami i dokumentami online. Każde zamówienie (firma, produkt lub usługa) otrzymuje indywidualny identyfikator ClimatePartner dla przejrzystości i identyfikowalności neutralności klimatycznej. Wprowadzając Climate Partner­ID na stronie www.climatepartner.com wyrównanie CO2 jest ogólnie dostępne i wyjaśnione.

Eco Control

Eco Control

Eco­Control jest instytucją kontrolującą i certyfikującą dla produktów ekologicznych i systemów zapewniania jakości w dziedzinie produktów niespożywczych Non­Food. Certyfikuje i kontroluje jako takie standardy dla kosmetyków naturalnych i organicznych. Należą do nich na przykład NaTrue, ICADA, Demeter i standardy BDIH. Ponadto Eco­Control opracowało własną pieczęć Eco­Control dla surowców organicznych i systemów jakości producentów surowców i naturalnych kosmetyków. Ekologiczna jakość produktu jest specjalnie certyfikowana, np. dla olejków eterycznych na bazie WE BIO dotyczącej jakości surowców i zgodnie z ISO 9235 lub Rozporządzeniem o zapachach w odniesieniu do procesów produkcyjnych.

Ich will Naturduft

Ich will Naturduft

Akademia zapachów walczy o zachowanie i uznanie aromaterapii w Niemczech. Jeśli nie chcą Państwo zrezygnować w przyszłości z czystych naturalnych zapachów, wesprzyjcie ogólnoniemiecką inicjatywę "W moim powietrzu są tylko zapachy naturalne ".

PharmaRundschau

PharmaRundschau

Farmaceuci i farmaceutki mogą co roku oddawać w ramach badania OTC swoje głosy na "Najlepszego Partnera Farmacji". W 52 kategoriach przyznawane są złote, srebrne i brązowe medale. Badanie OTC prowadzone przez PharmaRundschau analizuje, jakie produkty lub rodziny produktów apteki najczęściej oferują swoim klientom w wybranych grupach sygnalizacyjnych OTC i grupach produktów asortymentu dodatkowego (preferencje produktowe). Ale równie ważne jak akceptacja poszczególnych produktów jest w oczach partnerów przemysłowych, hurtowych i usługowych reputacja całej firmy i jej polityki handlowej. Dlatego pytanie dotyczące przedsiębiorstwa, z którym danej aptece się najlepiej współpracuje w różnych sektorach handlu detalicznego i usług oraz które chciałaby polecić innym, jest miarą zadowolenia klientów ze swoich partnerów rynkowych (preferencje firmowe).

Handmade in Germany

Handmade in Germany

TAOASIS współpracuje ściśle z regionalnymi producentami, którzy wytwarzają swoją pracą ręczną zapachy kwiatowe, pachnące drewna i wazony. Zwłaszcza produkty z niemieckich manufaktur są wysoko cenione w kraju i za granicą oraz osiągając sukcesy na rynku. Coraz więcej klientów szuka wysokiej jakości, docenia przejrzysty proces produkcji i możliwość zakupu indywidualnych przedmiotów.