Akademia zapachów

Instytut aromaterapii stosowanej

Akademia zapachów pracuje od 1991 r. na rzecz ochrony i utrzymania aromaterapii w Niemczech. Oprócz promocji instytut rozpowszechnia także na licznych seminariach i wykładach fachowych dogłębną wiedzę na temat olejków eterycznych i ich zastosowaniu. Główną grupą docelową seminariów są farmaceuci oraz PTA, którzy będą stosować zdobytą wiedzę podczas codziennego doradztwa w aptece. Na seminariach bazowych konsultanci aromaterapii i eksperci aromaterapii kładą nacisk na aktywną pracę z olejkami eterycznymi ­ również we współpracy z terapeutami i pielęgniarkami. Na tej podstawie seminaria umożliwiają intensyfikację i specjalizację w różnych zakresach tematycznych.
 
Aromaterapia rozwinęła się i zmieniła znacząco w przeciągu ostatnich ponad 20 lat, jednak mimo wszystko istnieje nadal ogromne zapotrzebowanie na pozyskiwanie informacji o aromaterapii. W szczególności wiele nieścisłości przy podejmowaniu decyzji co do aromaterapii oraz brak rozróżnienia zapachów naturalnych od syntetycznych prowadzi często do niepewności wśród konsumentów. Przyczyniły się do tego częściowo także liczne ustawodawstwa, jak m.in. przejście na przepisy UE. Jako metoda naturopatyczna aromaterapia spotyka się często ze sprzeciwem ze strony organów regulacyjnych i organizacji konsumenckich. Pod pozorem ochrony konsumentów, liczne zagrożenia, takie jak reakcje alergiczne, które w przeważającej części odnoszą się do syntetycznych substancji zapachowych, przypisywane są także olejkom eterycznym i aromatom naturalnym. Akademia zapachów próbuje wskazać społeczeństwu tło takich ataków w sposób przejrzysty i działać poprzez przedstawianie faktów w celu objaśnienia sytuacji. Kwestia tolerancji tych substancji jest tutaj bardzo ważna i często omawiana. Aby umożliwić mówienie liczbom, Akademia zapachów powołała do życia inicjatywę www.ichwillnaturduft.de. Zbierane są tutaj informacje, które zostaną przedłożone odpowiedzialnym za tę kwestię politykom.